โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: LC: สร. ค287
โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

สมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000010 - ยืมได้
2 4000250 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0