เกียรติคุณสดุดีหน่วยงานดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 : "รวมพลังจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมสังคมไทย เทิดไท้องค์ราชัน"

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: แก้วกัลยาสิกขาลัย กระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 17 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: LC: สร. ก277
เกียรติคุณสดุดีหน่วยงานดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 : "รวมพลังจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมสังคมไทย เทิดไท้องค์ราชัน"

กระทรวงสาธารณสุข. แก้วกัลยาสิกขาลัย

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000014 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0