รายงานประจำปี 2555 สถาบันพระบรมราชชนก

 • สถานะ: (0/6) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: รำไทยเพรส
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 112 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: LC: สร. ร226
รายงานประจำปี 2555 สถาบันพระบรมราชชนก

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000021 - ยืมได้
2 4000085 - ยืมได้
3 4000086 - ยืมได้
4 4000087 - ยืมได้
5 4000088 - ยืมได้
6 4000089 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0