ราชประชาสมาสัยสาร ฉบับพิเศษ 2559

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169353300
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 119 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: LC: สร. ร222
ราชประชาสมาสัยสาร ฉบับพิเศษ 2559

ธีระ รามสูต, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • กระทรวงสาธารณสุข. มูลนิธิราชประชาสมาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000049 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0