หนังสือที่ระลึกงาน "วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร"

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789746832427
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สุพีเรียพริ้นติ้งเฮาส์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 123 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: LC: สร. ห151
หนังสือที่ระลึกงาน "วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร"

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000062 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0