รายงานประจำปี 2563 สถาบันพระบรมราชชนก

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161146535
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: พิมพ์พรรณการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 82 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: LC: สร. ร226
รายงานประจำปี 2563 สถาบันพระบรมราชชนก

สุวิภา นิตยางกูร, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • นุสบา อาราเบีย, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันพระบรมราชชนก. กองยุทธศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000063 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0