อันเนื่องจากพระการุณย์ : อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี หอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162792472
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 99 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: LC: สร. ฟ692อ
อันเนื่องจากพระการุณย์ : อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี หอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ

ฟองคำ ติลกสกุลชัย และคณะ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000066 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0