เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 167 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: LC: สร. ค257
เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

สมศรี เผ่าสวัสดิ์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000069 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0