เรื่องเล่าจากคุ้มเจ้าหญิงแขกแก้ว ณ ลำพูน

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164066489
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 191 หน้า, 18 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: LC: สร. ว77ร
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000078 - ยืมได้
2 4000079 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0