สรุปสถิติที่สำคัญ พ.ศ.2559 = Statistical thailand 2016

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 148 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด: ดาวน์โหลด
 • เลขเรียก: LC: สร. ร173ส
สรุปสถิติที่สำคัญ พ.ศ.2559 = Statistical thailand 2016

รวิวรรณ์ จารุพรประสิทธิ์ และคณะ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000092 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0