ยากัญชา คู่มือประชาชน

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165071147
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: หมอชาวบ้าน
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 74 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: QV766 อ221ย
 • Tags (หัวเรื่อง):
กัญชา กัญชา -- การใช้รักษา
ยากัญชา คู่มือประชาชน

อาสาฬา เชาวน์เจริญ

ผู้แต่งร่วม

 • ผกากรอง ขวัญข้าว
 • ยงศักดิ์ ตันติปิฎก
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023777 - ยืมได้
2 7023778 - ยืมได้
3 7023779 - ยืมได้
4 7023780 - ยืมได้
5 7023781 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0