การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 5 วันที่ 2-4 กันยายน 2558 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร (เอกสารประกอบการประชุม)

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169137542
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ปริ้นท์แอนด์มอร์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: LC: สร. ก226
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 5 วันที่ 2-4 กันยายน 2558 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร (เอกสารประกอบการประชุม)

ศิริพัฒนา ศิริธนารัตนกุล, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000106 - ยืมได้
2 4000107 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0