แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2554-2557)

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
 • เมืองที่พิมพ์:
 • ลักษณทางกายภาพ: 65 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: LC: สร. ส221
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2554-2557)

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000111 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0