มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2558 : ;yomuj 21-23 ธันวาคม 2558 ณ อาคาร อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167697512
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: LC: สร. ม143
 • Tags (หัวเรื่อง):
นโยบายด้านสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2558 : ;yomuj 21-23 ธันวาคม 2558 ณ อาคาร อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000116 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0