รายงานประจำ 2559 สถาบันพระบรมราชชนก

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161132873
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 65 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: LC: สร. ส241ร
รายงานประจำ 2559 สถาบันพระบรมราชชนก

สุดา พงษ์สว่าง

ผู้แต่งร่วม

 • นนทนันท์ ไชยประโคน
 • นุสบา อาราเบีย

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000132 - ยืมได้
2 4000133 - ยืมได้
3 4000134 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0