รายงานประจำปี 2560 : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักงาน กสจ.
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 78 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: LC: สร. ร226
 • Tags (หัวเรื่อง):
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000137 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0