สรุปรายงานการป่วย พ.ศ.2557

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161127404
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 178 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: LC: สร. ส174
 • Tags (หัวเรื่อง):
สุขภาพ สถิติ -- เจ็บป่วย การเจ็บป่วย
สรุปรายงานการป่วย พ.ศ.2557

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000154 - ยืมได้
2 4000155 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0