ปัญหาทางโลหิตวิทยาในโรคตามระบบ

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786168207024
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-09-12
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 266 หน้า, 26 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WH100 ป213
 • Tags (หัวเรื่อง):
โลหิตวิทยา Hematologic diseases
ปัญหาทางโลหิตวิทยาในโรคตามระบบ

วศิเทพ ลิ้มวรพิทักษ์, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • เอกพล อัจฉริยะประสิทธิ์, บรรณาธิการ
 • พิรุฬห์ แซ่ลือ, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023805 - ยืมได้
2 7023806 - ยืมได้
3 7024780 - ยืมได้
4 7024781 - ยืมได้
5 7024782 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0