สูติศาสตร์ (เรียบเรียงครั้งที่ 6) = Obstetrics

 • สถานะ: (3/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163985286
 • จำนวนการยืม: 3 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-01-16
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 6
 • สำนักพิมพ์: หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 816 หน้า, 29 cm. (900 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WQ100 ส241
 • Tags (หัวเรื่อง):
การตั้งครรภ์
สูติศาสตร์ (เรียบเรียงครั้งที่ 6) = Obstetrics

ธีระ ทองสง, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา. หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023807 - ยืมได้
2 7023808 - ยืมได้
3 7023809 3 ก.พ. 2022, 00:00 ระหว่างยืม ประไพรศรี กาบมาลา
4 7023810 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม เยาวลักษณ์ มาก๋า
5 7023811 - ยืมได้
6 7023812 - ยืมได้
7 7023813 - ยืมได้
8 7023814 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม วราภรณ์ บุญยงค์
9 7025207 - ยืมได้
10 7025208 - ยืมได้
11 7025209 - ยืมได้
12 7025210 - ยืมได้
13 7025211 - ยืมได้
14 7025212 - ยืมได้
15 7025213 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 3