สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2563

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164435889
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: นครปฐม
 • ลักษณทางกายภาพ: 136 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: LC: สร. ส142
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2563

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000185 - ยืมได้
2 4000186 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0