การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของบุคลากรในการต่อต่านการทุจริต ในกิจการของภาครัฐ และค่านิยม MOPH (HRE1) กิจกรรมที่ 3 ตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 1

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
 • เมืองที่พิมพ์: อุบลราชธานี
 • ลักษณทางกายภาพ: 68 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: LC: สร. ก226
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของบุคลากรในการต่อต่านการทุจริต ในกิจการของภาครัฐ และค่านิยม MOPH (HRE1) กิจกรรมที่ 3 ตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 1

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000219 - ยืมได้
2 4000220 - ยืมได้
3 4000221 - ยืมได้
4 4000222 - ยืมได้
5 4000223 - ยืมได้
6 4000224 - ยืมได้
7 4000225 - ยืมได้
8 4000226 - ยืมได้
9 4000227 - ยืมได้
10 4000228 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0