120 ปีหางดง : ประวัติเมืองแม่ท่าช้าง หางดง เล่มที่ 1

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 236 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: LC: G155.T5 ส86ป เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
การท่องเที่ยว -- เชียงใหม่ เชียงใหม่ -- ประวัติ อำเภอหางดง -- ประวัติ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023828 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0