คำสอนสมเด็จย่า

 • สถานะ: (0/9) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: บานาน่า ปริ้นท์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 32 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: LC: สร. ย694ค
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000237 - ยืมได้
2 4000238 - ยืมได้
3 4000239 - ยืมได้
4 4000240 - ยืมได้
5 4000241 - ยืมได้
6 4000242 - ยืมได้
7 4000243 - ยืมได้
8 4000244 - ยืมได้
9 4000245 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0