50 ปี แห่งความภาคภูมิใจ 2506 - 2556 : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 219 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: LC: สร. ห221
50 ปี แห่งความภาคภูมิใจ 2506 - 2556 : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

กรมแพทย์ทหารบก. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000254 - ยืมได้
2 4000255 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0