แนวคิดการคืนสู่สุขภาวะและการฟื้นฟูสมรรถภาพแนวใหม่

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โรงพยาบาลศรีธัญญา
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 82 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: LC: สร. น287
แนวคิดการคืนสู่สุขภาวะและการฟื้นฟูสมรรถภาพแนวใหม่

กรมสุขภาพจิต. โรงพยาบาลศรีธัญญา

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000260 - ยืมได้
2 4000261 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0