พยาบาลสาร ฉบับ 3 ปีที่ 48 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564

 • สถานะ: (0/0) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN: 01255118
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วารสาร (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 424 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก:
พยาบาลสาร ฉบับ 3 ปีที่ 48 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0