คู่มือเวชศาสตร์ป้องกันโรคหัวใจ 2563

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169353225
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กรุงเทพดุสิตเวชการ
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 215 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WG210 F287ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
โรคหัวใจ -- การป้องกัน
คู่มือเวชศาสตร์ป้องกันโรคหัวใจ 2563

Fazio, Sergio., et al.

ผู้แต่งร่วม

 • เลิศลักษณ์ เชาวน์ทวี, บรรณาธิการแปลและเรียบเรียง
 • ชัยยศ คุณานุสนธิ์, บรรณาธิการแปลและเรียบเรียง
 • กัมปนาท วีรกุล, บรรณาธิการแปลและเรียบเรียง
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023835 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0