Journal of Gerontological Nursing september 2021 Vol.47 No.10

 • สถานะ: (0/0) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN: 00989134
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วารสาร (ภาษาอังกฤษ)
 • ครั้งที่พิมพ์: 0
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์: new york
 • ลักษณทางกายภาพ: 56 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 542
 • เลขเรียก:
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
 • ปีที่พิมพ์: -0001
 • จำนวนการยืม: 0