ถอดบทเรียน องค์กรคุณธรรมนำสู่ความสุข : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165821476
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 118 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: LC: สร. ศ241ถ
ถอดบทเรียน องค์กรคุณธรรมนำสู่ความสุข : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

ศุกร์ใจ เจริญสุข และคณะ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000266 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0