คู่มือสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่าย STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-12-16
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 100 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: LC: สร. ค241
คู่มือสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่าย STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000271 - ยืมได้
2 4000272 - ยืมได้
3 4000273 - ยืมได้
4 4000274 - ยืมได้
5 4000275 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0