หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 3 โรคและความผิดปกติที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165659826
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-03-01
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 88 หน้า, 21 cm. (410 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WY152 ห171 เล่มที่: 3
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลผู้สูงอายุ
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 3 โรคและความผิดปกติที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023837 - ยืมได้
2 7023838 - ยืมได้
3 7023839 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0