ตามรอยชุมชนคนรอบรู้สุขภาพที่เชียงใหม่

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163985903
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-08-25
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 139 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WA546 ต226
 • Tags (หัวเรื่อง):
สุขภาพชุมชน -- เชียงใหม่
ตามรอยชุมชนคนรอบรู้สุขภาพที่เชียงใหม่

โครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023876 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0