จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (๒)

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789742992613
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 566 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: W20.55.H9 ว231จ
 • Tags (หัวเรื่อง):
มนุษย์ -- วิจัย -- แง่ศีลธรรมจรรยา การทดลองต่อมนุษย์ -- แง่ศีลธรรมจรรยา -- มาตรฐาน การทดลองต่อมนุษย์ -- วิจัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023882 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0