เรื่องเล่าชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786168245101
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 74 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: LC: สร. ร272
เรื่องเล่าชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่

ฤดี ปุงบางกะดี่, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • ชฎาภา ประเสริฐทอง, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000286 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0