การพยาบาลมารดาหลังคลอด : แบบแผนสุขภาพ

 • สถานะ: (1/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161147419
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-02-02
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 124 หน้า, 26 cm. (120 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY157.3 ศ248ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์ การดูแลหลังคลอด
การพยาบาลมารดาหลังคลอด : แบบแผนสุขภาพ

ศุภวดี แถวเพีย

ผู้แต่งร่วม

 • วรรณพร คำพิลา
 • สุธิดา สิงห์ศิริเจริญกุล

ผู้จองหนังสือ

# ผู้จองหนังสือ วันที่ทำการจอง
1 กนกพร แสงพุฒ 22 ก.ค. 2023, 23:36
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023894 28 มี.ค. 2024, 15:54 ระหว่างยืม สุพัตรา สินธุบัว
2 7023895 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 1