พยาธิเส้นด้าย (Strongyloides stercoralis)

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165881524
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 152 หน้า, 26 cm. (390 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: QX200 ด472พ
 • Tags (หัวเรื่อง):
พยาธิ พยาธิเส้นด้าย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023898 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0