รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบระยะกลางและผู้ดูแล

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161145910
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-11-20
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 122 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY130 ธ237ร
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล การจัดการสุขภาพตนเอง การดูแลแบบระยะกลาง
รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบระยะกลางและผู้ดูแล

ธีรพร สถิรอังกูร

ผู้แต่งร่วม

 • โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์
 • ศิริมา ลีละวงศ์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023902 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0