รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบระยะยาวและผู้ดูแล

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161145927
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-02-04
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 116 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY130 ศ231ร
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล การจัดการสุขภาพตนเอง การดูแลแบบระยะยาว
รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบระยะยาวและผู้ดูแล

ศิริมา ลีละวงศ์

ผู้แต่งร่วม

 • ยุรีพรรณ วณิชโยบล
 • ธีรพร สถิรอังกูร
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023903 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0