รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบประคับประคองและผู้ดูแล

 • สถานะ: (1/1) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN: 9786161145903
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-11-20
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 91 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY130 ธ237ร
รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบประคับประคองและผู้ดูแล

ธีรพร สถิรอังกูร

ผู้แต่งร่วม

 • อุไรพร จันทะอุ่มเม้า
 • ศิริมา ลีละวงศ์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023905 28 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 1