โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ = Rheumatoid arthritis

 • สถานะ: (1/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164435858
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-24
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 302 หน้า, 26 cm. (900 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WE346 ร281
 • Tags (หัวเรื่อง):
ข้ออักเสบรูมาตอยด์ รูมาติสซั่ม
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ = Rheumatoid arthritis

วันรัชดา คัชมาตย์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023990 - ยืมได้
2 7023991 29 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม นันท์นภัส นิลวาส
3 7023992 - ยืมได้
4 7023993 - ยืมได้
5 7023994 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 1