อนามัยโรงเรียน = School health

 • สถานะ: (6/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163985972
 • จำนวนการยืม: 6 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-01-20
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 250 หน้า, 26 cm. (320 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WA350 ว172อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
อนามัยโรงเรียน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024000 28 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม กรรณิกา เริงไม
2 7024001 18 ก.พ. 2024, 10:28 ระหว่างยืม พิชชาภัทร ศิริจารุโรจน์
3 7024002 8 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม กนกพร แสงพุฒ
4 7024003 4 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม นันทพร แสงศรีจันทร์
5 7024004 - ยืมได้
6 7024005 - ยืมได้
7 7024006 - ยืมได้
8 7024007 - ยืมได้
9 7024008 4 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม นันทพร แสงศรีจันทร์
10 7024009 28 ธ.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม โรชินี อุปรา
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 6