โรคหนังแข็งและภาวะแทรกซ้อน = Systemic sclerosis and its complications

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165822404
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-09-27
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ทริคธิงค์
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 444 หน้า, 26 cm. (800 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WR260 ร281
 • Tags (หัวเรื่อง):
โรคหนังแข็ง โรคหนังแข็ง -- ภาวะแทรกซ้อน
โรคหนังแข็งและภาวะแทรกซ้อน = Systemic sclerosis and its complications

ศุภราภรณ์ วังแก้ว, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024014 - ยืมได้
2 7024015 - ยืมได้
3 7024016 - ยืมได้
4 7024017 - ยืมได้
5 7024018 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0