การพยาบาลผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

 • สถานะ: (2/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163986184
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-31
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 108 หน้า, 26 cm. (230 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY152.5 จ234ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
ภาวะหัวใจเสียจังหวะ -- การพยาบาล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024034 - ยืมได้
2 7024035 - ยืมได้
3 7024036 17 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม เสาวณีย์ จินะกะ
4 7024037 - ยืมได้
5 7024038 - ยืมได้
6 7024039 - ยืมได้
7 7024040 - ยืมได้
8 7024041 - ยืมได้
9 7024042 30 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ทิพย์ ลือชัย
10 7024043 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 2