คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูง : สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ปี ค.ศ. 2020 (ACLS provider manual)

 • สถานะ: (0/17) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786168023136
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-04
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 214 หน้า, 26 cm. (120 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WG205 ค246
 • Tags (หัวเรื่อง):
ภาวะหัวใจหยุดเต้น -- การรักษา การช่วยให้ฟื้นคืนชีพ -- วิธีการ การช่วยชีวิต -- โรคหัวใจ -- คู่มือ การช่วยชีวิตขั้นสูง -- วิธีการ
คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูง : สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ปี ค.ศ. 2020 (ACLS provider manual)

จริยา สันตติอนันต์, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • วิสุทธิ์ เกตุแก้ว, บรรณาธิการ
 • รัชนี แซ่ลี้, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย. ชมรมคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024046 - ยืมได้
2 7024047 - ยืมได้
3 7024048 - ยืมได้
4 7024049 - ยืมได้
5 7024050 - ยืมได้
6 7025189 - ยืมได้
7 7025190 - ยืมได้
8 7025191 - ยืมได้
9 7025192 - ยืมได้
10 7025193 - ยืมได้
11 7025194 - ยืมได้
12 7025195 - ยืมได้
13 7025196 - ยืมได้
14 7025197 - ยืมได้
15 7025198 - ยืมได้
16 7025199 - ยืมได้
17 7025995 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0