กฎหมายสำหรับพยาบาล

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164434998
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-05-01
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 288 หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WY32 ส282ก
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024092 - ยืมได้
2 7024093 - ยืมได้
3 7024094 - ยืมได้
4 7024095 - ยืมได้
5 7024096 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0