เทคนิคการสร้างและการตรวจสอบคุณสมบัติการวัดของเครื่องมือวิจัยทางสุขภาพ

 • สถานะ: (1/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165862073
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วนิดาการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 281 หน้า, 26 cm. (379 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: W20.5 ส241ท
 • Tags (หัวเรื่อง):
วิทยาศาสตร์การแพทย์ -- วิจัย สุขภาพ --วิจัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024158 15 ก.พ. 2023, 13:22 ระหว่างยืม ณัฎฐชญาดา ราชวัง
2 7024159 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 1