คำให้การของคนเคยป่วย โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

 • สถานะ: (1/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165780247
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-02-04
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เพชรประกาย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 255 หน้า, 21 cm. (145 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WE346 ป173ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
ข้ออักเสบรูมาตอยด์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024196 - ยืมได้
2 7024197 27 ก.พ. 2024, 14:50 ระหว่างยืม สุพรรณษา ปัญโญ
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 1