โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เล่มที่ 2

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163985545
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-08-11
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 121 หน้า, 26 cm. (180 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WC950 อ154ร เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
โรคติดต่อ โรคเกิดจากไวรัส โรคเกิดจากแบคทีเรีย โรคเกิดจากปรสิต
โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เล่มที่ 2

อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024233 - ยืมได้
2 7024234 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0