การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ = Cardiac critical care nursing

 • สถานะ: (1/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164262348
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-04-19
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 171 หน้า, 26 cm. (390 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY152.5 ก226
 • Tags (หัวเรื่อง):
หัวใจ -- โรค -- การรักษา การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ = Cardiac critical care nursing

จรัญ สายะสถิตย์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024332 - ยืมได้
2 7024333 - ยืมได้
3 7024334 - ยืมได้
4 7024335 - ยืมได้
5 7024336 16 ต.ค. 2023, 09:40 ระหว่างยืม นนทรัตน์ จำเริญวงศ์
6 7024337 - ยืมได้
7 7024338 - ยืมได้
8 7024339 - ยืมได้
9 7024340 - ยืมได้
10 7024341 - ยืมได้
11 7024342 - ยืมได้
12 7024343 - ยืมได้
13 7024344 - ยืมได้
14 7024345 - ยืมได้
15 7024346 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 1