เภสัชระบาดวิทยาพื้นฐานและการประยุกต์

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164262423
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • เมืองที่พิมพ์: พิษณุโลก
 • ลักษณทางกายภาพ: 229 หน้า, 26 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: QV771 ภ251
 • Tags (หัวเรื่อง):
เภสัชระบาดวิทยา
เภสัชระบาดวิทยาพื้นฐานและการประยุกต์

ธีรพล ทิพย์พยอม, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์, บรรณาธิการ
 • ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024425 - ยืมได้
2 7024426 - ยืมได้
3 7024427 - ยืมได้
4 7024428 - ยืมได้
5 7024429 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0